Нарушения    

365-sale.com е търговска платформа която пердоставя възможността за онлайн търговия от множество компании на едно място,но сайтът не е посредник при сделките.Въпреки това ние ще се радваме да отразите вашите мнения за нарушения от какъвто и да е характер.Същите ще бъдат разгледани и ако е възмойно сайтът ще вземе всички възможни мерки за отстраняването им.